www.bertilsuppslag.eu (<klicka om webbsidan inte är komplett)

LÄNKARLänkar till webbplatser jag själv har byggt, samt andra sajter av intresse
 

www.srsf.se  RÄTTSSTÖDSFONDEN - Opinion mot särbehandling, vänskapskorruption, rättsövergrepp och maktmissbruk på alla nivåer inom Sveriges myndighets- och rättsväsen samt inom advokatkåren.

www.patentbanken.se  Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN  eller omvänt -  hitta investeringsobjekt, som kan ge bra återbäring framledes!

UPPFINNARVÄR(L)DEN - Matnyttig public-service för samhällstillvända uppfinnare och entreprenörer. Här finns goda råd, tips och praktikfall för dem som arbetar med företags- och idéutveckling samt innovation.

www.tankeochkansla.se  Kulturförbundet TOK vill på olika sätt lyfta fram människans känslomässiga rikedom, skaparkraft och kulturella intressen.

Sonja EM Andersson har ett brett register som sensibel konstnär. (OBS! Den webbsida jag byggde är utbytt mot en webbsida av annan designer)

www.köl.se  Kultur Över Länsgränserna - KÖL. Forum för kulturarbetare i Skåne, Halland och Småland.

www.motdroger.se  B Gantzerts Insamlingsstiftelse för information och förebyggande åtgärder mot drogmissbruk.

www.kmk.se  Kristianstads Maskinkonstruktioner KB, Ingeman Persson, Åhus.

www.marbur.eu  MARIA BURSTRÖM (min kära dotter som är kattälskare och bl a arbetar med miljö- och hälsoskydd. Studerar nu språkbehandling och journalistik. Hemsidan är ej färdig/vilande).


ANDRA LÄNKAR TILL INTRESSANTA HEMSIDOR:

VISANS VÄNNER BÅSTAD - ("min" visförening i Sverige med ursprung från Gyldene Freden i Stockholm 1936 med Evert Taube m fl)

ENGLADRAGET - (Dragspelsorkester i Ängelholm under ledning av Gullbritt Rebbelstam. Jag medverkar på Slagverk och sång)

ENGELHOLMS STORBAND - (proffsigt storband i NV Skåne med flera duktiga vokalister)

WIKIPEDIA - (Den fria encyklopedin som alla sakexperter kan medverka i och redigera)

ORDSPRÅKSSAMLING - (Påstår sig vara Sveriges största ordspråkssamling på nätet)

JURIDISK ORDLISTA - (Liten ordlista för icke-jurister)

BRIS - (Organisation för Barnens Rätt i Samhället)

RÄDDA BARNEN - (Välmeriterat förbund för barnens väl)

AMNESTY INTERNATIONAL - (Arbetar för mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och mot politiska övergrepp, tortyr och dödsstraff)

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen - Vill att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.

LÄKARMISSIONEN - (Satsar på att hjälpa de fattigaste, mest utsatta och nödställda i framförallt Afrika)

GREENPEACE - (Arbetar för att rädda haven, skydda skogen, stoppa klimatförändringarna, nedrusta nu, m m)

RÖDA KORSET - En humanitär organisation vars främsta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande.

HILLESGÅRDEN - Unik kurs-, konferens- o behandlingsgård med  personal som grupparbetar enligt "Fastarpsmodellen". Stor djurpark och trädgårdar

CIVIL RIGHTS DEFENDERS - Svenska Helsingforskommittén stöder och försvarar mänskliga rättigheter i hela världen

FATTIGA.SE - (Hemsida som tar upp problemen med den utbredda fattigdomen i världen, men även i Sverige)

BROTTSOFFERJOURERNAS RIKSFÖRBUND - BOJ - (Centralt organ för över 100 Brottsofferjourer i Sverige)

FÖRENINGEN GRÄVANDE JOURNALISTER - (Tidningen Scoop för mindre godtrogna journalister. Inte alltid så lätta att starta.)

NKMR - (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter; med tonvikt på skydd av Familjens rättigheter)

STIFTELSEN BANKRÄTTSFÖRENINGEN - (Redovisar fakta om bankövergrepp och olika former av myndighetsmissbruk)

RÄTTSBANKEN - (Ständigt uppdaterad information om svensk rättspraxis och EU-rätt)

RÄTTSNÄTET - (På Notisum.se finns lagar, förarbeten, rättsfall, europarätt, SFS-guide, myndighetsnormer, laglistor mm)

 "SVERIGE.SE" - (Här hittar man alla webbplatser inom offentliga sektorn med mera)

TRANSPARANCY INTERNATIONAL - (Intresseorganisation mot mutor och olika former av korruption)

EUROPADOMSTOLEN - (ECHR - European Court of Human Rights, Strasbourg. Domstol för mänskliga rättigheter i Europa)

DAGENS JURIDIK (Sveriges första dagliga nättidning för juridik)

JUSTITIEKANSLERN - JK - ("Statens advokat", som bland annat har Riksdagens och Regeringens uppdrag att utöva kontroll av Sveriges Advokatsamfund och dess ledamöter samt beivra systematiska myndighetsfel.)

IFIA - (Internationell federation för nationella uppfinnarföreningar i världen)

InterLingua - konstruerat språk med utgångspunkt från Latinet och med internationellt vanliga ord som bas.

Esperanto - mycket lättlärd och logisk språkkonstruktion. Se och lär dig mer på webbsidan www.lernu.nu

IDO - ett annat hjälpspråk med ideella syften, d v s ett helt neutralt och lättlärt "planspråk".

 

"LÄNKAR"

Bertil Burström  
www.bertilsuppslag.eu


© Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
© Webbdesign/fondmålning: Bertil Burström    Uppdaterad 2015-05-23