Skribent Forskare Debattör

           
Idéspruta Uppfinnare  Konstnär Amatörmusiker 

           
 Rättskämpe
mot all slags korruption

Välkommen till www.bertilsuppslag.eu 

Bertil BURSTRÖM
Össjö-Boarpsv. 80, SE-266 91 Össjö Tel: 070 58 33 282  bertil@srsf.se   www.bertilsuppslag.eu

Mitt förslag till billigare, snabbare och absolut säkert höghastighetståg

AKTUELLT OM LAG OCH RÄTT:

ANMÄLAN till Justitiekanslern 2016-06-15.   JK:s svar 2016-06-23.
Klagomål  till Förvaltningsrätten om allmänna domstolars positiva särbehandling av advokater (43 sid).
Beslut
  2017-08-18 från Förvaltningsrätten i Stockholm, som vägrar pröva saken.     
Överklagan  och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten (Mål nr. 5659-17 Rotel 054)
Dom 2017-10-27 från Kammarrätten i Stockholm (2 sidor)
Ansökan 2017-12-19 till Högsta Förvaltningsdomstolen angående prövningstillstånd (8 sidor)
Svar från HFD 2018-01-02

Polisanmälan 2018-06-28 till Särskilda åklagarkammaren angående grovt tjänstefel av myndighetschef
Svar från Särskilda Åklagarkammaren plus svar från Riksåklagaren samma dag 2 juli 2018
Begäran till RÅ om omprövning 16 juli 2018.

Mina anmälningar handlar om att Sveriges allmänna domstolar systematiskt kränker grundlagen om allas rätt till likabehandling i domstol. Man begår nämligen grov mannamån när advokat är svarande i ansvarstvister. Allmänhetens tilltro till rättvisans aktörer måste tydligen upprätthållas även med olagliga medel! Advokater är fria juridikkonsulter, men även  statsauktoriserade rättstjänare! Klienter som åsamkats stora skador genom advokaters svek, illojalitet och vårdslöshet drabbas därför av orättfärdiga domslut i efterföljande ansvarstalan. Stora pengar förbrukas, vilket kan sänka både familjer och företagsamhet. Själv yrkade jag skadestånd för att min advokat L S i Malmö tingsrätt i NJA 1992:60 hade kuppat bort mina bästa bevis och rättsgrunder sedan hon uppenbarligen låtit sig köpas av motsidan. Vid efterföljande ansvarsmål slog mina nya advokater samt juristdomarna vakt om den svekfulla advokaten! Lika ruttet har det sedan fortsatt.

Förvaltningsrätten menar att en allmän domstol skall pröva mitt klagomål, trots att allmänna domstolar varit partiska efter att under årens lopp ha avkunnat hundratals orättvisa domar för att freda lika många advokater. De allmänna domstolarna har redan visat vad de går för i dessa sammanhang! Analog tillämpning  av RF 11 kap 8 § åberopas, vilken föreskriver att misstänkt brott av ledamot i HD (Högsta domstolen) skall prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen.
Efter Advokatsamfundets bildande 1887 tycks domstolsväsendets makthavare ha enats om att förtroendet för rättstjänarna måste bevaras genom den rättsvidriga praxisen att mörka personliga tillkortakommanden. Domstolarna prekluderar att denna yrkesgrupp på 6 000 jurister är absolut felfria!
Till priset av orättfärdiga domar!

1)
Denna praxis har medfört en förfärlig rättsskandal. Detta "rättvisans fuskbygge" med ruttna rättsbalkar måste bort! På Internet och media avslöjas alltmer! Det finns anledning att kräva bättre rättssäkerhet för alla parter i alla domstolar!
_____________________________

Min verksamhet som innovatör har jag slopat. Orsaken är att jag upplevt att flera spekulanter till mina patent hoppade av sedan de kontaktat advokat.  Advokatsamfundet betraktar mig som persona non grata på grund av mina debattartiklar om skenhelig advokatetik samt det faktum att advokatkåren favoriseras av domstolarna när ekonomiskt skadade klienter yrkar skadestånd för vårdslös eller illojal handläggning. Endast en handfull klienter (4 st) har tilldömts skadestånd sedan år 1940! I Danmark har under samma tid cirka ett halvt tusen advokater dömts att betala skadestånd!
Hederliga advokater visar mig diskret tummen upp. En yttrade: "Samfundets ledning avkräver oss ledamöter blind lydnad med rent kriminella metoder."
Då mina uppfinningar blockeras, är det meningslöst att fortsätta med sysselsättningsskapande projekt i Sverige. Dock hjälper jag fortsatt behövande idébärare. Gratis.
Se:  www.patentbanken.se      www.uppfinnareihelsingborg.se    och    www.srsf.se

______________________________

1) Den som studerar den handfull exempel i anmälan till Förvaltningsdomstolen och funderar över den otroligt sneda utfallsstatistiken för lagakraftvunna domar i ansvarstvister mot advokater, kan knappast hitta någon annan förklaring än att allmänna domstolar tillämpar en partisk bedömningspraxis för att skydda instämda juristkollegor. Domstolarna presumerar att svenska advokater aldrig kan göra fel eller vara svekfulla. /Bertil B.

 

ÄR JAG EN RÄTTSKÄMPE ELLER RÄTTSHAVERIST? (epitet som juridiska makthavare gärna använder)

De som känner mig anser mig vara rak, hederlig och saklig med sunt förnuft och stark rättskänsla samt mångkunnig tusenkonstnär. Jag har numera goda kunskaper i juridik - särskilt avtalsrätt, immaterialrätt, licensrätt och processrätt. Var nämndeman fyra år i vardera tingsrätten och hovrätten samt en mandatperiod ledamot i Polisstyrelsen NV Skåne. Stödperson i Röda Korset och BOJ i tio år. Som kuriosa kan nämnas att jag 2015 uttogs till SVT:s Genikampen efter tester och intervjuer. Men då jag året innan medverkat i SVT:s Trädgårdskampen blev det plötsligt återbud till Genikampen. Jag har anonymt biträtt många enskilda och småföretagare med juridiska problem. Här är två spektakulära fall:
Hillesgården
nära Mölletofta vid E4 är en stor kultur-, konferens-, healing- och spaanläggning som fick problem med två skogsägare på västra sidan av kommungränsen, en bäck. Grannkommunens miljöinspektör städslades att skriva ett kraftigt vinklat utlåtande att skogen skadades av att Hillesgården hade omvandlat sin myrmark till spegeldammar. Länsstyrelsen utdömde därför ett vite på 150 000:- om inte den vackra parken återställdes till sin tidigare sumpmarkstatus.
Jag är granne och insåg att tjänstemännen fifflade och erbjöd min hjälp. Läste Miljörätt i behövliga delar och överklagade (under cover) till Miljödomstolen. Motsidan med Länsstyrelsens experter plus en advokat och en LRF-jurist fick bakläxa. Inga överklaganden hjälpte!

Ett annat ärende gällde en småföretagare som förvägrades byggnadslov till sin lilla verksamhet.  Firman saluförde sexiga underkläder, erotiska filmer och sexhjälpmedel. En vägskylt vid huvudvägen pekade mot vägen till butiken men även till huset vid vägens början där en ledande kvinnlig politiker bodde. ”Erotikhuset” stod det på skylten, vilket retade politikern. Makthavarna fick en byggnadsinspektör att sammanställa en massa hinder mot byggnadslov. Firman fick tips att kontakta mig. Jag utformade en juridiskt saklig överklagan som slog undan benen på de politiska myglarna och grannarnas advokat. Firman fick, trots motsidans överklaganden, klartecken till sin verksamhet genom Fru Justitia! Jag bad dock Erotikhusets ägare att inte berätta vem som hade hjälpt henne, då jag på den tiden var förtroendevald Kristdemokrat.

Mina inlagor till olika domstolar och tillsynsorgan angående mannamån och partiskhet  har samtliga bedömts subjektivt, vilket medfört orättfärdiga domar och beslut. Jag har upplevt att den svenska rättvisan inte fungerar när en advokat är svarande i civilmål mot missbelåten klient. Däremot har mina insatser i domstol för småföretag och enskilda med andra svarandeparter (även kommuner) alltid fungerat, vilket är talande som jämförelse.                             /Bertil Burström 2017-12-12


Sälj din uppfinning via
PATENTBANKEN. Där hittar du lovande investeringsobjekt!

2015 utvecklade jag en musiksåg till Klinga. Har en repertoar på cirka 300 låtar. Spelar Klinga och slagverk
i Lila Gatubandet Ängelholm och i Musikduon Kling och Klang. Se exempel på repertoar. Se tidningsreferat.

Några andra webbsidor jag byggt:
www.srsf.se     www.tankeochkansla.se      www.uppfinnareihelsingborg.se    www.köl.se  
www.motdroger.se     www.marbur.se     www.sonjaskonst.se    
www.patentbanken.se


© Materialet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

© Webbdesign/fondmålning: Bertil Burström    Uppdaterad 2018-07-16   
Webbsajten lanserades på Internet 2007