Skribent Forskare Debattör

           
Idéspruta Uppfinnare  Konstnär Amatörmusiker 

           
 Rättskämpe
mot all slags korruption

Välkommen till www.bertilsuppslag.eu - Bertil BURSTRÖM 

Össjö-Boarpsvägen 80, SE-266 91 Össjö Tel: 070 58 33 282  bertil@srsf.se   www.bertilsuppslag.eu

Mina två senaste projekt:
Blixt-Skytteln
- Helsäkert Flyghastighetståg (Beskrivning /Bilder)
BypassClean-metoden för enkel och billig rening av världens hav från plastpartiklar m m

Visselblåsaren BB om att grundlagen måste gälla lika för alla i Sverige!

ANMÄLAN till Justitiekanslern 2016-06-15.   JK:s svar 2016-06-23.
Klagomål  till Förvaltningsrätten om allmänna domstolars positiva särbehandling av advokater (43 sid).
Beslut
  2017-08-18 från Förvaltningsrätten i Stockholm, som vägrar pröva saken.     
Överklagan  och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten (Mål nr. 5659-17 Rotel 054)
Dom 2017-10-27 från Kammarrätten i Stockholm (2 sidor)
Ansökan 2017-12-19 till Högsta Förvaltningsdomstolen angående prövningstillstånd (8 sidor)
Svar från HFD 2018-01-02

Polisanmälan 2018-06-28 till Särskilda åklagarkammaren angående grovt tjänstefel av myndighetschef
Svar från Särskilda Åklagarkammaren plus svar från Riksåklagaren samma dag 2 juli 2018
Begäran till RÅ om omprövning 16 juli 2018.  Se svaret från RÅ
Anmälan till Brottsförebyggande Rådet och BRÅ:s svar.   
WhistleblowingUnfairnessInSweden
- två sidor om allvarlig kollegial korruption bland juristdomare och advokater.

Mina anmälningar handlar om att Sveriges domstolar medvetet kränker grundlagen om allas rätt till likabehandling i domstol när advokat är svarande i ansvarstvist. Detta kallas mannamån och är lagvidrigt. Allmänhetens tilltro till rättens aktörer upprätthålls faktiskt med olagliga medel! Advokater är fria konsulter, men även statsauktoriserade rättstjänare! Klienter som åsamkats skador genom advokaters svek, illojalitet och vårdslöshet drabbas därför av orättfärdiga domslut vid ansvarstalan. Stora pengar förloras, vilket kan sänka både familjer och företagsamhet. Själv yrkade jag skadestånd av min f d advokat Lena Ström i Malmö tingsrätt (i NJA 1992:60), där hon kuppade bort mina bästa bevis och rättsgrunder sedan hon låtit sig köpas av motsidan. Vid efterföljande ansvarstalan, där jag backades upp av Folksam, slog mina nya advokater (S Jernryd och U Jönsson) samt juristdomarna i hemlighet vakt om den grovt illojala advokaten Ström (då påtänkt som Advokatsamfundets nya generalsekreterare!)

Förvaltningsrätten vägrar överpröva, utan menar att allmän domstol måste pröva mitt klagomål, trots att de allmänna domstolarna visat sig vara partiska genom att under årens lopp ha avkunnat hundratals orättvisa domar för att freda sina juristkollegor advokaterna. Jag har åberopat analog tillämpning  av RF 11 kap 8 §, vilken föreskriver att misstänkt brott av ledamot i Högsta domstolen skall prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket dock avvisas.
Efter Advokatsamfundets bildande 1887 tycks Sveriges rättsväsen ha enats om att förtroendet för rättstjänarna måste bevaras till varje pris om än genom en rättsvidrig praxis att mörka rättstjänarnas tillkortakommanden. Domstolarna utgår från att yrkesgruppen på 6 000 advokater är absolut felfria!
______________________

Min innovatörsverksamhet går på sparlåga. Anledningen är bl a att flera spekulanter till mina patent hoppat av sedan advokater inträtt som förhandlingsbiträden.  Advokatsamfundet behandlar mig som persona non grata på grund av mina debattartiklar om dubiös advokatetik samt att advokater systematiskt favoriseras när missnöjda klienter yrkar skadestånd för vårdslös/illojal handläggning. Endast en handfull klienter har tilldömts skadestånd sedan 1940! I Danmark har under samma tid cirka ett halvt tusen klandrade advokater dömts att betala skadestånd! Hederliga advokater visar mig diskret tummen upp. En sade: "Advokatsamfundets ledning kräver blind lydnad med rent kriminella metoder."
Då mina uppfinningar blockeras, är det meningslöst att fortsätta med sysselsättningsskapande projekt i Sverige. Dock hjälper jag gratis enskilda idébärare.
Se:  www.patentbanken.se  och www.srsf.se

Anm. Den som studerar en handfull exempel i min anmälan till Förvaltningsdomstolen och funderar över den ofantligt sneda utfallsstatistiken för lagakraftvunna domar i tvistemål mot advokater, kan knappast hitta annan förklaring än att juristdomare tillämpar partisk bedömning för att skydda sina juristkollegor. 

 

Jag anses vara rak, hederlig och saklig med sunt förnuft och stort rättspatos. Är mångkunnig tusenkonstnär med goda kunskaper i juridik - särskilt avtalsrätt, immaterialrätt, licensrätt och processrätt. Varit nämndeman åtta år i tingsrätt och hovrätt samt  ledamot i Polisstyrelsen NV Skåne. Stödperson i Röda Korset och BOJ i tio år. Jag har under åren hjälpt många enskilda och småföretagare med juridiska problem. Här är två spektakulära fall:
Hillesgården
nära Mölletofta vid E4 är en kultur-, konferens- och spaanläggning som hade problem med två skogsägande grannar på västra sidan av kommungränsen, en bäck. Grannkommunens miljöinspektör städslades av dessa att skriva ett vinklat utlåtande om att skogen skadades av att Hillesgården hade omvandlat sin myrmark till spegeldammar. Länsstyrelsen utdömde därför ett vite på 150 000 SEK om inte parken återställdes till tidigare sumpmarkstatus.
Jag är närboende och insåg att tjänstemännen fifflade och erbjöd hjälp. Läste Miljörätt i behövliga delar och överklagade (under cover) till Miljödomstolen. Motsidan med Länsstyrelsens experter plus en advokat och en LRF-jurist fick bakläxa av domstolarna! Inga överklaganden hjälpte!

Ett annat ärende gällde en företagare som vägrades byggnadslov till sin lilla verksamhet. Firman saluförde underkläder, erotikfilmer och sexhjälpmedel. En vägskylt "Erotikhuset" vid huvudvägen pekade mot butiken och därför även till huset vid vägens början där en kvinnlig regionpolitiker bodde. Uppretade makthavare fick en byggnadsinspektör att konstruera en mängd hinder mot byggnadslov. Någon tipsade firman om mig. Jag utformade en juridiskt saklig överklagan som slog undan benen på de politiska myglarna och grannarnas advokat. Firman fick trots motsidans överklaganden, klartecken till sin verksamhet genom Fru Justitia! Jag bad dock Erotikhusets ägare att inte avslöja vem som hjälpt henne, eftersom jag då var förtroendevald Kristdemokrat.

Alla mina inlagor till domstolar och tillsynsorgan angående rättstjänares mannamån och partiskhet  har dessvärre behandlats subjektivt, vilket medfört orättfärdiga domar och beslut. Det är tydligt att den svenska rättvisan inte fungerar när advokat är svarande i civilmål. Däremot har mina insatser i domstol för småföretag och enskilda med andra svarande fungerat, vilket är talande nog.  /Bertil Burström, 2017


Lite om min musik i Klaver och Klinga, Lila Gatubandet samt min repertoar på Klinga (modifierad musiksåg)

 
Hitta lovande investeringsobjekt och uppfinningar i
PATENTBANKEN
(innehåller UPPFINNARVÄR(L)DEN - med matnyttiga råd för uppfinnare i olika stadier)

 

Andra webbsidor jag byggt:
www.srsf.se     www.tankeochkansla.se   www.patentbanken.se   www.köl.se   www.motdroger.se  

© Materialet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
© Webbdesign/fondmålning: Bertil Burström    Uppdaterad 2019-11-10   
Denna webbsajt lanserades på Internet 2007