Skribent Forskare Debattör

           
Idéspruta Uppfinnare  Konstnär Amatörmusiker 

           
 Rättskämpe
mot all slags korruption

Välkommen till www.bertilsuppslag.eu 

Bertil BURSTRÖM
Össjö-Boarpsv. 80, SE-266 91 Össjö Tel: 070 58 33 282  bertil@srsf.se   www.bertilsuppslag.eu

Mitt förslag till billigare, snabbare och absolut säkert höghastighetståg

AKTUELLT OM LAG OCH RÄTT:

ANMÄLAN till Justitiekanslern 2016-06-15.   JK:s svar 2016-06-23.
Klagomål  till Förvaltningsrätten om allmänna domstolars positiva särbehandling av advokater (43 sid).
Beslut
  2017-08-18 från Förvaltningsrätten i Stockholm, som vägrar pröva saken.     
Överklagan  och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten (Mål nr. 5659-17 Rotel 054)
Dom 2017-10-27 från Kammarrätten i Stockholm (2 sidor)
Ansökan 2017-12-19 till Högsta Förvaltningsdomstolen angående prövningstillstånd (8 sidor)
Svar från HFD 2018-01-02

Polisanmälan 2018-06-28 till Särskilda åklagarkammaren angående grovt tjänstefel av myndighetschef
Svar från Särskilda Åklagarkammaren plus svar från Riksåklagaren samma dag 2 juli 2018
Begäran till RÅ om omprövning 16 juli 2018.  Se svaret från RÅ

Mina allvarliga anmälningar handlar om att Sveriges domstolar medvetet kränker grundlagen om allas rätt till likabehandling i domstol när advokat är svarande i ansvarstvister. Detta kallas mannamån och är lagvidrigt. Allmänhetens tilltro till rättens aktörer upprätthålls med olagliga medel! Advokater är fria konsulter, men även  statens auktoriserade rättstjänare! Klienter som åsamkats skador genom advokaters svek, illojalitet och vårdslöshet drabbas därför av orättfärdiga domslut vid en ansvarstalan. Stora pengar förloras, vilket kan sänka både familjer och företagsamhet. Själv yrkade jag skadestånd av min f d advokat L Ström i Malmö tingsrätt i NJA 1992:60, där hon kuppade bort mina bästa bevis och rättsgrunder sedan hon låtit sig köpas av motsidan. Vid efterföljande ansvarsmål, som backades upp av Folksam, slog dock mina nya advokater samt juristdomarna vakt om den grovt illojala advokaten!

Förvaltningsrätten vägrar överpröva, utan menar att allmän domstol måste pröva mitt klagomål, trots att de allmänna domstolarna varit partiska som under årens lopp har avkunnat hundratals orättvisa domar för att freda lika många advokater. De allmänna domstolarna har visat hur illa de sköter sig i dessa sammanhang! Jag har åberopat analog tillämpning  av RF 11 kap 8 §, vilken föreskriver att misstänkt brott av ledamot i Högsta domstolen skall prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen.
Efter Advokatsamfundets bildande 1887 tycks staten Sverige och dess rättsväsen ha enats om att förtroendet för rättstjänarna måste bevaras genom en rättsvidrig praxis att mörka rättstjänarnas tillkortakommanden. Domstolarna prekluderar att yrkesgrupp på 6 000 advokater är absolut felfria!

1)
Denna praxis har medfört en förfärande rättsskandal. "Rättvisans fuskbygge" med ruttna rättsbalkar måste bort! På Internet och media avslöjas alltmer! Det krävs bättre rättssäkerhet för alla parter i svenska domstolar!
______________________

Min innovatörsverksamhet har jag lagt ner. Anledningen är att flera spekulanter till mina patent hoppade av sedan advokat inträtt som förhandlingsbiträde  Advokatsamfundet synes betrakta mig som persona non grata på grund av mina debattartiklar om dubiös advokatetik samt att advokatkåren favoriseras av domstolarna när missnöjda klienter yrkat skadestånd för vårdslös/illojal handläggning. Endast en handfull klienter har tilldömts skadestånd sedan 1940! I Danmark har under samma tid cirka ett halvt tusen klandrade advokater dömts att betala skadestånd!
Hederliga advokater visar mig diskret tummen upp. En av dem sade: "Samfundets ledning avkräver oss blind lydnad med rent kriminella metoder."
När mina uppfinningar blockeras, är det meningslöst att fortsätta med sysselsättningsskapande projekt i Sverige. Dock hjälper jag fortsatt behövande idébärare. Gratis.
Se:  www.patentbanken.se      www.uppfinnareihelsingborg.se    och    www.srsf.se

_______________________

1) Den som studerar en handfull exempel i min anmälan till Förvaltningsdomstolen och funderar över den ofantligt sneda utfallsstatistiken för lagakraftvunna domar i tvistemål mot advokater, kan knappast hitta annan förklaring än att allmänna domstolar tillämpar en partisk bedömningspraxis för att skydda instämda juristkollegor. Både staten och domstolarna presumerar att svenska advokater aldrig kan göra fel eller vara svikliga.     LÄS:  VISSLINGAR OCH ROP! PÅ HJÄLP!!

 

VEM ÄR JAG?

De som känner mig anser mig vara rak, hederlig och saklig med sunt förnuft och starkt rättspatos. Jag är mångkunnig tusenkonstnär med goda kunskaper i juridik - särskilt avtalsrätt, immaterialrätt, licensrätt och processrätt. Varit nämndeman åtta år i tingsrätten och hovrätten samt  ledamot i Polisstyrelsen NV Skåne, en mandatperiod. Stödperson i Röda Korset och BOJ i tio år. Bland kuriosa kan nämnas att jag 2015 uttogs till SVT:s Genikampen efter tester och intervjuer. Men eftersom jag året innan hade medverkat i SVT:s Trädgårdskampen blev det återbud till Genikampen. Jag har biträtt många enskilda och småföretagare med juridiska problem. Här är två spektakulära fall:
Hillesgården
nära Mölletofta vid E4 är en stor kultur-, konferens-, healing- och spaanläggning som fick problem med två skogsägande grannar på västra sidan av kommungränsen, en bäck. Grannkommunens miljöinspektör städslades att skriva ett vinklat utlåtande att skogen skadades av att Hillesgården hade omvandlat sin myrmark till spegeldammar. Länsstyrelsen utdömde därför vite på 150 000:- om inte den vackra parken återställdes till tidigare sumpmarkstatus.
Jag är närboende och insåg att tjänstemännen fifflade och erbjöd hjälp. Läste Miljörätt i behövliga delar och överklagade (under-cover) till Miljödomstolen. Motsidan med Länsstyrelsens experter plus en advokat och en LRF-jurist fick bakläxa! Inga överklaganden hjälpte!

Ett annat ärende gällde en småföretagare som vägrades byggnadslov till sin lilla verksamhet.  Firman saluförde sexiga underkläder, erotikfilmer och sexhjälpmedel. En vägskylt vid huvudvägen pekade mot butiken men även till huset vid vägens början där en kvinnlig regionpolitiker bodde. ”Erotikhuset” stod det på skylten. Uppretade makthavare fick en byggnadsinspektör att sammanställa en mängd hinder mot byggnadslov. Någon tipsade firman att kontakta mig. Jag utformade en juridiskt saklig överklagan som slog undan benen på de politiska myglarna och grannarnas advokat. Firman fick, trots motsidans överklaganden, klartecken till sin verksamhet genom Fru Justitia! Jag bad dock Erotikhusets ägare att inte berätta vem som hade hjälpt henne, då jag på den tiden var förtroendevald Kristdemokrat.

Alla mina inlagor till domstolar och tillsynsorgan angående mannamån och partiskhet  har bedömts subjektivt, vilket medfört orättfärdiga domar och beslut. Det är tydligt att den svenska rättvisan inte fungerar när advokat är svarande i civilmål. Däremot har mina insatser i domstol för småföretag och enskilda med andra svarande fungerat, vilket är en talande jämförelse.     /Bertil Burström, 2017


Sälj din uppfinning via
PATENTBANKEN. Där hittar du lovande investeringsobjekt!

2015 utvecklade jag en musiksåg till Klinga. Har en repertoar på cirka 300 låtar. Spelar Klinga och slagverk
i Lila Gatubandet Ängelholm och i Musikduon Kling och Klang. Se exempel på repertoar. Se tidningsreferat.

Några andra webbsidor jag byggt:
www.srsf.se     www.tankeochkansla.se      www.uppfinnareihelsingborg.se    www.köl.se  
www.motdroger.se     www.marbur.se     www.sonjaskonst.se    
www.patentbanken.se


© Materialet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

© Webbdesign/fondmålning: Bertil Burström    Uppdaterad 2018-10-01   
Webbsajten lanserades på Internet 2007